Přeskočit na obsah

Nadace Sirius

Dotace je určena pro neziskové organizace na podporu mladistvých při vstupu do samostatného života z náhradní péče. Na tento program je stanovena částka 20 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Registrace je v termínu od 15. 6. do 24. 7. 2015
 • Uzávěrka přijímání žádostí o grant pro 1. kolo je 10. 8. 2015 ve 14:00 hodin.
 • Uzávěrka přijímání žádostí o grant pro 2. kolo je 9. 11. 2015.
 • Hodnocení je dvoukolové.

Příjemce podpory:

 • Neziskové organizace všech právních forem (s výjimkou nadací, nadačních fondů a příspěvkových organizací).
 • Právnické osoby, jejichž činnost souvisí s naplněním cíle grantové výzvy.

Typy podporovaných projektů:

 • Vzdělávání a zvyšování odbornosti organizací, rozvoj a profesionalizace organizací zabývajících se danou problematikou, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi organizacemi s cílem podpory mladistvých opouštějících náhradní péči.
 • Výchova a osvěta jako příprava na odchod z náhradní péče a vstup do života. Realizace osvětových a vzdělávacích aktivit na podporu rozvoje psychosociálních schopností, praktických dovedností. Realizace kulturních a komunitních aktivit (podpůrné skupiny).
 • Poradenství v oblasti finanční gramotnosti, zařazení se na trh práce, zvyšování kvalifikace, získání odpovídajícího bydlení apod.
 • Doprovázení a asistence jako podpora „průvodců mladistvých“ v podobě sociálních pracovníků, dobrovolníků, mentorů, terapeutická a psychologická pomoc.

Forma a výše podpory:

 • Na celý program je stanovena částka 20 000 000 Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Žádost o grant je možno podávat elektronicky až po potvrzení registrace.
 • Doba realizace projektu není omezena.
 • Zahájení projektu nejdříve 1. 4. 2016.
 • Finanční prostředky lze použít i na režijní náklady organizací (pokud souvisí s projektem).
 • Obecně se nepodporuje pořízení hmotného majetku (s výjimkami potřebnými k realizaci projektu).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru