Přeskočit na obsah

Nadace Veronica Společně pro přírodu

Cílem programu je zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, povzbuzení k jejich vlastní aktivitě a zájmu o okolní prostředí, zvyšování kvality životního prostředí a rozvoj komunitního života. 

Příjem žádosti:

 • Uzávěrka podání žádostí je 15.9. 2020, do konce září 2020 rozhodne správní rada o úspěšných projektech.

Příjemci podpory:

 • Neziskové organizace, studentské a občanské iniciativy, školy všech stupňů a mimoškolní zařízení, fyzické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty musí být zaměřené na ochranu přírody a krajiny a zlepšení životního prostředí. Mohou se například týkat obnovy a úprav veřejných prostranství, školních zahrad, zvyšování zájmu veřejnosti a utváření pozitivního vztahu k místnímu přírodnímu a kulturnímu dědictví a životnímu prostředí.
 • Podpora vydávání ekologických publikací a jiných tiskovin, na podporu ekologického poradenství, na pořádání výchovných, vzdělávacích a kulturně zaměřených akcí pro veřejnost a na rozvoj centra pro modelové venkovské projekty v Bílých Karpatech.

Forma a výše podpory:

 • V programu Společně pro přírodu jsou rozděleny peníze z veřejné sbírky tvořené 20 % tržeb obchodů Nadace Veronica.
 • Maximální výše žádané částky na jeden projekt je 50 tisíc korun.

Specifika a omezení:

 • Nadace Veronica podporuje místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny, zejména na Moravě a ve Slezsku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Nadace Veronica Společně pro přírodu”

 1. Jiřina Tichá

  Máme dotaz k dotaci na úpravu zeleně. Před časem jsme získali projekt na úpravu svažitého terénu na zahradě školy. Tento prostor je nutné udržovat (vyplet, dosadit uschlé rostliny) a škola má na tuto činnost málo finančních prostředků. Je možné žádat i na tuto ú´držbu zahrady?
  Děkuji za odpověď J. Tichá

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru