Přeskočit na obsah

Nadace VIA Fond kulturního dědictví

Cílem tohoto programu je podpořit vazby lidí k místu, kde žijí, a napomáhat posilování jejich vzájemné sounáležitosti prostřednictvím spoluúčasti na opravách a oživení drobných památek místního významu.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se mohou předkládat do 7. 3. 2016.

Příjemci podpory:

  • Program je určen nestátním neziskovým organizacím, účelovým zařízením církví, farnostem a obcím.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora společných oprav drobných památek místního významu — krajinotvorný prvek sakrálního či světského významu (např. kapličky, boží muka, pomníčky, volně stojící sochy, smírčí kříže, mohyly atd.).

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše příspěvku činí 40.000 Kč.
  • České nevládní neziskové organizace a účelová zařízení církví (charity a diakonie) mohou žádat grant v rozmezí 20–80 % celkových nákladů.
  • Obce a farnosti mohou žádat grant v rozmezí 20–60 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

  • Z programu nelze podpořit movité památky a vnitřní vybavení památek a velké stavební památky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru