Přeskočit na obsah

Nadace VIA — Grantová výzva T‑Mobile — Pomáháme

T‑Mobile vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu „T‑Mobile Pomáháme“ s cílem zlepšit informační a mediální gramotnost veřejnosti, především dětí, seniorů a sociálně znevýhodněných skupin, kteří se těžko orientují v záplavě informačních toků a bývají snadným terčem zneužití v prostředí internetu a sociálních sítí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 21. června 2019, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Neziskové organizace, tj. spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, sociální družstva, nadace a nadační fondy, neformální skupiny složené z minimálně tří osob, veřejné knihovny, školy a školská zařízení, obce. domovy pro seniory, dětské domovy a diagnostické ústavy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zlepšit informační a mediální gramotnost veřejnosti, především dětí, seniorů a sociálně znevýhodněných skupin, kteří se v záplavě informačních toků těžko orientují a bývají snadným terčem zneužití v prostředí internetu a sociálních sítí. 
  • Zvýšení informační gramotnost (např. orientace v množství zpráv, vyhodnocování relevance zdroje, ověřování informací).
  • Osvětlení principů sběru, vyhodnocování a využívání dat uživatelů internetu (stopování chování na internetu, cílená reklama, obsah zpráv „na míru“ atd.).
  • Rozvíjení kritického myšlení ve vztahu k médiím.
  • Zmírňování ohrožení cílových skupin z důvodu špatného porozumění obsahu na internetu (kyberšikana, nekalé obchodní praktiky atd.).
  • Přispívání k vzájemnému respektování, či dokonce propojení názorových bublin na internetu a sociálních sítích.

Forma a výše podpory:

 • Maximální částka, o kterou může žádat, je 200 000 Kč.
 • Podmínkou je, že si žadatel zajistí spolufinancování grantu ve výši min. 10 % ze žádané částky.
 • V případě větší finanční náročnosti projektu může komise výjimečně rozhodnout o udělení vyšší podpory.
 • T‑Mobile podpoří projekty celkovou částkou až 2 miliony Kč.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může přihlásit pouze jeden projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru