Přeskočit na obsah

Nadace VIA Lepší byznys: Podpora sociálního podnikání

Dotace je určena na podporu podnikatelských aktivit, které mají jasnou motivaci a potenciál přinést pozitivní společenskou změnu. Cílem je podpořit sociální podniky se sociálním, environmentálním, komunitním a ekonomickým přínosem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 16. 11. 2015, 23:59 hod.

Příjemce podpory:

 • NNO sídlící v České republice, které jsou autonomní s vlastní samosprávou a nezávislé na místních, regionálních nebo národních orgánech státní správy a politických stranách, operující v rámci jedné z následujících právních forem: spolky, ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy a účelová zařízení církví.
 • Komerční subjekty existující v rámci jedné z následujících právních forem a sídlící na území České republiky (společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, družstvo, komanditní společnost, akciová společnost, evropská společnost). Žádat o účast v programu mohou pouze ty komerční subjekty, které usilují o zisk a zároveň naplňují jasně definované společenské poslání, přičemž by alespoň 50 % zisku mělo být využito na veřejně prospěšné cíle.
 • OSVČ, které předloží koncept reinvestice zisku do podniku nebo využití zisku k maximalizaci plánovaného veřejně prospěšného cíle.

Typy podporovaných projektů:

 • Podnikatelské aktivity, které mají jasnou motivaci a potenciál přinést pozitivní společenskou změnu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 1 705 000 Kč.
 • Žadatelé budou moci žádat o grant v maximální výši 340 000 Kč.
 • Možnost soutěžit o cenu Your Choice Your Project spojenou s udělením finanční podpory na rozvoj sociálního podniku v hodnotě 130 000 Kč.
 • Možnost získat cenu za nejlepší realizaci akčního plánu v hodnotě 130 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nárok mají pouze subjekty, které již provozují startupový sociální podnik po dobu nejméně šesti měsíců a maximálně po dobu tří let.
 • Jeden žadatel může přihlásit v daném grantovém kole jen jeden projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru