Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Nadace VIA Živá komunita

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Program Živá Komunita podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším cílem je, aby se lidé zajímali více o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, budovali vzájemnou důvěru, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka je průběžná, tzn. přihlášky lze podávat do té doby, než se vyčerpá roční rozpočet programu Živá komunita.

Příjemci podpory:

 • Skupiny minimálně tří lidí, kteří si navzájem důvěřují, neziskové organizace založené na dobrovolnické práci.

Typy podporovaných aktivit:

 • Komunitní granty:
  • pořádání sousedských setkávání a slavností,
  • vytváření venkovních i vnitřních míst k setkávání,
  • vznik komunitních center, komunitních zahrad či komunitních dílen,
  • úprava zanedbaných míst ve vašem okolí či revitalizace parků obnova drobných památek svépomocí, mapování místní historie a oživování lokálních tradic výsadba alejí, čištění studánek, obnova remízků, tvorba tůní a další komunitně realizované aktivity vedoucí k obnově přirozeného stavu krajiny,
  • pořádání nekomerčních kulturních akcí, do jejichž přípravy se zapojí i místní komunita,
  • realizace setkání a aktivity podporující zapojování místních na lokálním dění.
 • Rychlé granty:
  • plánování a organizace informačních kampaní k aktuálním kauzám,
  • odborné posudky,
  • poradenství a konzultace,
  • petiční akce,
  • organizace místních referend,
  • právní služby,
  • náklady spojené se soudními spory a další.

Forma a výše podpory:

 • Komunitní granty: Maximální žádaná částka: 100 000 Kč.
 • Rychlé granty: Maximální žádaná částka: 40 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Přihláška do programu se může podávat opakovaně, vždy však až v momentě, kdy je uzavřený předchozí grant od Nadace Via.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>