Přeskočit na obsah

Nadace život umělce

Nadace život umělce se zabývá aktivní podporou projektů,  mladých výkonných umělců, výkonných umělců seniorů a pečuje a spravuje pietní místa herců na Vyšehradském hřbitově. 

Příjem žádostí:

  • Výzva je vyhlášená počínaje 1. lednem 2017 a končí 28. února 2017.

Typy podporovaných aktivit:

  • Aktivní podpora mladých výkonných umělců — Zprostředkování konkrétních grantů posluchačům konzervatoří, vysokých uměleckých škol a začínajících mladých profesionálních umělců – stáže, mistrovské kurzy, účast na významných soutěžích doma i v zahraničí, systematická podpora projektů mladých umělců po ukončení studia při přechodu do profesionální reality.
  • Podpora projektů — Granty a přímá podpora realizace širokého spektra umělecké jevištní tvorby, především při hledání nových přístupů jak v oblasti koncertní, divadelní, tak i taneční. Podpora při oceňování vítězů soutěží, která napomáhá při získání co největší profesionality. Podpora významných kulturních projektů jevištního typu, které nemají dostatek vlastních finančních zdrojů a vedou ke zvýšení kultury a kulturní vzdělanosti české veřejnosti.
  • Podpora výkonných umělců seniorů — Vedle pomoci při průběžném řešení sociálních a zdravotních problémů věnuje velkou část podpor těm významným uměleckým seniorům, kteří ke konci života zůstávají osamoceni bez svých nejbližších. Nadace od roku 1993 uděluje SENIOR PRIX jako poděkování za celoživotní uměleckou činnost hercům, tanečníkům, operním, populárním i sborovým zpěvákům, orchestrálním i sólovým umělcům.
  • Nezapomeneme — Nadace spravuje a pečuje o pietní místo na Vyšehradském hřbitově – Slavíně, kde jsou uloženy ostatky Vlasty Fabianové – herečky, Ljuby Hermanové – herečky a zpěvačky, Zdeňka Dítěte – herce, Karla Vlacha – dirigenta, Dagmar Sedláčkové – herečky, Drahomíry Tikalové – operní pěvkyně, Zuzany Navarové – zpěvačky, Richarda Antonína Strejky – herce, Zity Kabátové Zavřelové – herečky, Jiřího Krejčího – hobojisty, Václava Zítka – operního pěvce.

Forma a výše podpory:

  • Neinvestiční náklady přímo spojené s projektem.
  • O výši příspěvku rozhoduje správní rada nadace.

Specifika a omezení:

  • Nadace neposkytuje finanční příspěvky na pořízení CD, DVD, případně dalších nosičů a jejich nahrávání, pořízení videoklipů, pořízení knih, provoz webových stránek, webové domény, webmastering, webdesign, pořízení předmětů dlouhodobější spotřeby (kamery, velkokapacitní paměťová média, poštovní schránky, prodlužovací kabely, osvětlovací tělesa, zavazadla, nábytek, ozvučovací technika, ubrusy, prostěradla atp.).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru