Přeskočit na obsah

Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška

Nadační příspěvky ze sbírky Světluška jsou určeny pro neziskové organizace, které pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do  30. září 2020.

Příjemce podpory:

 • Neziskové organizace poskytující lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením služby na území ČR: 
  • zapsaný spolek; zapsaný ústav; sociální družstvo; obecně prospěšná společnost; nadace, nadační fond; příspěvková organizace; účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví pro poskytování charitativních služeb; školy a školská zařízení; pouze v případě grantového programu Asistivní technologie a kompenzační pomůcky je oprávněným žadatelem i obchodní společnost s podmínkou zpřístupnění základní verze výsledného produktu cílové skupiny, příp. veřejnosti, bezplatně.

Typy podporovaných projektů:

 • Grantové programy HGŘ jsou: 
  • 1. Mobilita a sebeobsluha;
  • 2. Volnočasové aktivity a seberealizace;
  • 3. Vzdělávání a přístup k informacím;
  • 4. Zaměstnávání a finanční nezávislost;
  • 5. Asistivní technologie a kompenzační pomůcky.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory: 100 000 Kč (maximální výše podpory není stanovena).

Specifika a omezení:

 • Do HGŘ na rok 2021 může žadatel předložit maximálně dvě žádosti, a to vždy jednu žádost v jednom grantovém programu.
 • Délka trvání projektu: maximálně 12 měsíců, a to nejdříve od 1. 1. a nejdéle do 31. 12. 2021.
 • Grantové programy nejsou určeny: 
  • komerční subjekty (zejména obchodní společnosti) s výjimkou grantového programu Asistivní technologie a kompenzační pomůcky;
  • fyzické osoby;
  • OSVČ.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru