Přeskočit na obsah

Nadační fond Cesta ke vzdělání

Nadačního fondu Cesta ke vzdělání si v letošním roce klade za cíl podporovat mezinárodní spolupráci škol motivací jejich žáků, studentů a pedagogů k udržení a dalšímu rozvoji aktivit, které ve svém důsledku povedou ke kvalitativnímu i kvantitativnímu rozvoji kontaktů subjektů participujících na mezinárodním poli při výměně zkušeností, informací a pedagogických inovačních trendů, které umožní prezentaci výsledků práce škol.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 31. března 2024.

Příjemci podpory:

 • 1. O nadační příspěvky mohou žádat zletilí žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků středních škol, studenti vyšších odborných škol a konzervatoří působících na území hlavního města Prahy nebo pedagogové těchto škol.
 • 2. Okruh osob oprávněných žádat o nadační příspěvek je vždy uveden v konkrétní výzvě k podání žádosti o nadační příspěvek v rámci grantového programu.
 • 3. Další fyzické nebo právnické osoby neuvedené v odstavci 1 jsou oprávněny žádat o nadační příspěvek, pokud je takový typ fyzické nebo právnické osoby výslovně uveden ve výzvě k podání žádosti o nadační příspěvek v rámci grantového programu jako oprávněný žadatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Grantový program je zaměřen na poskytování nadačních příspěvků na: 
  • a) podporu vzdělávacích pobytů žáků a studentů pražských středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří na odpovídajících pracovištích teoretické nebo praktické výuky v zahraničí za účelem studia odborných předmětů v cizím jazyce;
  • b) podporu vícestranné odborné spolupráce mezi pražskými školami a odpovídajícími pracovišti teoretické nebo praktické výuky v zahraničí formulované společnými projekty;
  • c) podporu odborných stáží pedagogických pracovníků pražských škol na odpovídajících pracovištích teoretické nebo praktické výuky v zahraničí včetně podpory jazykových pobytů;
  • d) podporu účasti žáků a studentů pražských škol včetně jejich pedagogů na mezinárodních projektech, soutěžích, festivalech a přehlídkách v zahraničí a podporu mezinárodních projektů, soutěží, festivalů a přehlídek v Praze, je-li organizátorem pražská škola;
  • e) podporu vyrovnání příležitostí ke vzdělání a rozvoje kompetencí při vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami pražských škol;
  • f) podporu před profesní přípravy žáků a studentů pražských středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří.

Forma a výše podpory:

 • O poskytnutí nadačního příspěvku formou účelově vázaného grantu rozhoduje správní rada nadačního fondu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru