Přeskočit na obsah

Nadační fond Cesta ke vzdělání

Nadačního fondu Cesta ke vzdělání si v letošním roce klade za cíl podpořit zejména návrat škol k běžnému fungování po dlouhotrvající online výuce způsobené pandemií koronaviru a dále pak také návrat studentů k aktivitám, které neodmyslitelně k tradičnímu chodu školy patří.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 31. března 2022.

Příjemci podpory:

 • a) Zletilí žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků středních škol, studenti vyšších odborných škol a konzervatoří působících na území hlavního města Prahy;
 • b) pedagogové středních škol, vyšších odborných škol, konzervatoří a školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy působících na území hlavního města Prahy;
 • c) střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře působící na území hlavního města Prahy a jimi či na jejich podporu a rozvoj zřízené nestátní neziskové organizace pro své žáky, studenty a pedagogy;
 • d) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivně výchovné péče se sídlem na území hlavního města Prahy pro své klienty studující střední školu, vyšší odbornou školu nebo konzervatoř.

Typy podporovaných projektů:

 • Grantový program je zaměřen na poskytování nadačních příspěvků na: 
  • a) podporu vzdělávacích pobytů žáků a studentů pražských středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří na odpovídajících pracovištích teoretické nebo praktické výuky v zahraničí za účelem studia odborných předmětů v cizím jazyce;
  • b) podporu vícestranné odborné spolupráce mezi pražskými školami a odpovídajícími pracovišti teoretické nebo praktické výuky v zahraničí formulované společnými projekty;
  • c) podporu odborných stáží pedagogických pracovníků pražských škol na odpovídajících pracovištích teoretické nebo praktické výuky v zahraničí včetně podpory jazykových pobytů;
  • d) podporu účasti žáků a studentů pražských škol včetně jejich pedagogů na mezinárodních projektech, soutěžích, festivalech a přehlídkách v zahraničí a podporu mezinárodních projektů, soutěží, festivalů a přehlídek v Praze, je-li organizátorem pražská škola;
  • e) podporu vyrovnání příležitostí ke vzdělání a rozvoje kompetencí při vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami pražských škol;
  • f) podporu před profesní přípravy žáků a studentů pražských středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří.

Forma a výše podpory:

 • Žádosti budou projednány, posouzeny a vyhodnoceny správní radou nadačního fondu. Oznámení o projektech vybraných k podpoře bude žadatelům zasláno elektronicky. Na základě schválené žádosti bude s žadatelem uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku jako účelově vázaného grantu ve formě finančního daru. Finanční prostředky lze očekávat ve II. čtvrtletí roku 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru