Přeskočit na obsah

Nadační fond LASVIT

Účelem a posláním nadačního fondu LASVIT je shromažďování prostředků a zdrojů a jejich poskytování fyzickým a právnickým osobám a neziskovým organizacím za účelem jejich finanční, materiální, personální a jiné podpory.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány průběžně, jejich hodnocení a přidělení grantu probíhá 2x ročně.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby.
 • Právnické osoby.
 • Neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Sociální a humanitární oblast – na podporu sociálních a humanitárních projektů sledujících obecně prospěšné cíle, materiální a finanční pomoc mentálně a fyzicky handicapovaným lidem,
 • Oblast školství a vzdělávání – finanční a materiální podpora školám a školským zařízením, podpora vzdělávání studentů formou stipendií, podpora obecně prospěšných vzdělávacích akcí,
 • Sport a sportovní aktivity – finanční a materiální podpora sportu a volnočasových sportovních akcí, zejména amatérského charakteru,
 • Podpora mladých designérů a vzdělávacích projektů v oblasti designu.

Forma a výše podpory:

 • Peněžní forma.
 • Věcné plnění.

Specifika a omezení:

 • Osoba či zařízení je povinna užít příspěvky v souladu s podmínkami, které vyplývají z nadační listiny a ze statutu nadačního fondu, jinak je povinna tento příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru