Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS – 10. kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme

hockey-2274221__340
Share Button

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS vyhlašuje 10. kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Program je zaměřen na podporu malých veřejně prospěšných projektů nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací po celé České republice. Jeho cílem je podpora udržitelného rozvoje a přispění ke zlepšení kvality života v České republice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 11. 10. do 14. 11. 2021.

Příjemci podpory:

 • O nadační příspěvek z Programu může zažádat nezisková organizace registrovaná v ČR, a to konkrétně:
 • spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, ústav, příspěvková organizace, nadace, nadační fond.

Typy podporovaných aktivit:

 • Do Programu je možné podávat projektové žádosti zaměřené na:
  • rozvoj komunitního života / komunitního prostředí
  • vzdělávání a rozvoj dovedností dětí, mládeže a dospělých
  • podporu zdraví a zdravého životního stylu
  • podporu rodičů pečujících o handicapované děti v ČR
  • podporu rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci
  • pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám
  • ochranu přírody a životního prostředí
  • podporu sportu
  • podporu vědy
  • podporu kultury.

Forma a výše podpory:

 • V 10. kole bude rozdělena celková částka 5 040 000 Kč, a to v 90 stanovených mikroregionech (viz sekce 7. Seznam mikroregionů).
 • Do každého mikroregionu postoupí tři nejlepší projekty vybrané Garantem na základě projektových žádostí a o výši jejich nadačních příspěvků rozhodne veřejnost v prodejnách Organizátora.
 • Nadační příspěvky jsou přidělovány všem třem organizacím v každém mikroregionu. Výše nadačního příspěvku pro 1. místo je 30 000 Kč, pro 2. místo je 16 000 Kč, pro 3. místo je 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Do jednoho mikroregionu lze na jedno IČO podat pouze jednu projektovou žádost. To znamená, že každá organizace může být podpořena v jednom mikroregionu pouze jednou v daném kole. Pokud organizace podá na jedno IČO více projektů v jednom mikroregionu, budou všechny projekty vyřazeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>