Přeskočit na obsah

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS — 13. kolo grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Grantový program s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen Organizátora.

Příjem žádostí:

 • Projektové žádosti lze podávat od 3. do 28. 4. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

 • Nezisková organizace registrovaná v ČR, a to konkrétně: spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, ústav, nadace, nadační fond, příspěvková organizace a školská právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Zlepšení prostředí pro místní občany: rozvoj komunitního života / komunitního prostředí; ochrana přírody a životního prostředí (podpora efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů, náprava negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování dopadů změny klimatu, účinná prevence prostřednictvím environmentálního vzdělávání); podpora vědy a kultury.
 • b) Podpora organizací: profesionalizace a rozvoj organizací občanské společnosti, které plní aktivně stejné SDGs jako Organizátor, jejich propojování a síťování.
 • c) Investice do mladé generace / Zdravý životní styl: vzdělávání a rozvoj dovedností dětí, mládeže a dospělých; podpora zdraví a zdravého životního stylu; podpora rodičů pečujících o handicapované děti v ČR; podpora rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci; pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám, podpora sportu.
 • d) Nadspotřeba a plýtvání: osvěta ke změně spotřebního chování, podpora zahrádkaření, revitalizace a zakládání sadů, snižování produkce odpadu, osvětové aktivity ve vazbě na toto téma.
 • e) Podpora sociálního podnikání: podnikatelské aktivity vykonávané soustavně v souladu s principy sociálního podnikání.
 • f) Pomoc a podpora uprchlíkům na území České republiky.

Forma a výše podpory:

 • V tomto kole bude podpořeno dalších 70 projektů celkovou částkou 3 150 000 Kč, Tesco pro Českou republiku.
 •  Nadační příspěvky jsou přiděleny pouze jedné organizaci v každém klastru. Výše nadačního příspěvku pro vítězný projekt je 45 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou podání projektové žádosti je působnost organizace v klastru, do kterého se hlásí.
 • Žadatelé mohou podat žádost v rámci jednoho IČO a čísla bankovního účtu i v jiných klastrech, než kde mají sídlo, pokud v daném klastru prokazatelně působí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru