Přeskočit na obsah

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Plzeňském kraji

Cílem programu je: a) podpořit naplňování cílů Koncepce podpory a mládeže na období 2014 — 2020, b) podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání v PK, c) podpořit dialog mladých lidí se zástupci PK, d) vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých NNO, tak aktivit určených pro neorganizované děti a mládež v PK, e) navýšit objem finančních prostředků určených na podporu mládeže v PK, f) rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práci s dětmi a mládeží, podpořit východu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a respektu.

Příjem žádostí:

 • Ukončení přijímání žádostí: 5. 2. 2018.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem mohou být pouze NNO, které mají ve svých stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti).

Typy podporovaných projektů:

 • Naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020.
 • Rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání v PK.
 • Dialog mladých lidí se zástupci PK.
 • Tvorba a rozšíření stávající nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit určených pro neorganizované děti a mládež v PK (podpora aktivit podněcující tvořivost, manuální zručnost a využívání nových technologií).
 • Navýšení objemu finančních prostředků určených na podporu mládeže v PK.
 • Rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží, podpora výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program je 674 031 Kč. Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 tis. Kč a maximální výše 100 tis. Kč na projekt. Poskytovatel je oprávněn dotaci poskytnout v režimu podpory de minimis.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem může být právnická osoba vzniklá nejméně rok před datem uzávěrky přijímání žádostí.
 • Jedním žadatelem může být podána pouze jedna žádost.
 • Výzva není určena pro NNO mající jako hlavní oblast činnosti: tělovýchovu nebo sport; zaměření na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin; zaměření na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů; poskytování sociálních služeb.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru