Přeskočit na obsah

Národní a mezinárodní projekty posilující propagaci občanství EU

Tato výzva vychází z ročního pracovního programu s názvem Práva, rovnost a občanství z roku 2014. Hlavním cílem této výzvy je spolufinancovat nadnárodní i národní projekty, které přispívají k podpoře a posílení výkonu práv vyplývajících z občanství EU.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné zasílat do 4. 2. 2015 do 12:00 hod.
 • Žádosti musí být podány prostřednictvím on-line systému pro podávání žádostí PRIAMOS. (Návod pro použití tohoto systému naleznete ZDE).
 • V rámci této výzvy je možné podávat více než jednu žádost.

Příjemci podpory:

 • Veřejné, soukromé i mezinárodní organizace (právnické osoby) z členských států EU.
 • Žadatelský subjekt musí být neziskový. Podnikatelské subjekty zaměřené na zisk mohou získat grant pouze jako partneři.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovány budou projekty prosazující občanství EU a zejména ty, které budou ulehčovat výkon práva volného pohybu a výkon volebního práva vyplývajícího z občanství EU.
 • Projekty z této výzvy by obecně měly vést k: 
  • zvyšování povědomí a zlepšování znalostí o pravidlech EU o volném pohybu,
  • podpoře úspěšného začlenění mobilních občanů EU do občanského a politického života v hostitelské zemi EU,
  • zvyšování povědomí občanů EU o jejich právu na volný pohyb a o jejich schopnostech efektivně vymáhat svá práva.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace pro tuto výzvu je 1, 500, 000 EUR.
 • Požadovaná dotace nesmí být nižší než 75 000 EUR. Horní limit není stanoven.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 [mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru