Přeskočit na obsah

Národní program Azylového, migračního a integračního fondu — Výzva č. 10 Zřízení a/nebo provoz Center na podporu integrace cizinců

Předmětem dotace je zřízení a provoz center na podporu integrace cizinců v jednotlivých krajích ČR. Centra budou fungovat prostřednictvím ambulantního i terénního poradenství, kurzů češtiny a socio-kulturní orientace, tlumočení, asistence atd.

Příjem žádostí.

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 4. 7. 2016 do 21. 7. 2016.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem může být pouze právnická osoba, která je registrovaným subjektem v ČR (nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, vyšší územní samosprávné celky, mezivládní organizace se zastoupením v ČR).

Typy podporovaných projektů:

 • Projekt musí zahrnovat všechny následující aktivity:
  • Informační centrum; právní poradenství; sociální poradenství; výuka českého jazyka; kurzy socio-kulturní orientace; integrační multikulturní aktivity; terénní práce; informační kampaň; monitoring situace cílové skupiny v regionu;  platformy integrace cizinců v regionu.
 • Dále mohou centra podporovat přístup cílové skupiny zejména na trh práce (nejedná se o rekvalifikace), ke vzdělávání, zdravotním a sociálním službám či mohou podporovat rozvoj občanské společnosti na regionální úrovni

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace této výzvy činí 100 000 000 Kč.
 • Výzva využívá tzv. dílčí alokace pro jednotlivé kraje.
 • Výše podpory může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu u všech oprávněných žadatelů s výjimkou organizačních složek státu a mezivládních organizací (výše dotace max. 75 %) a vyšších územně samosprávných celků (výše dotace max. 90%).

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů se týká těchto krajů: Hl. město Praha, Ústecký kraj, Královéhradecký kraj a Jihomoravský kraj.
 • Na každé Centrum musí být předložena samostatná žádost o podporu. Centra nemohou působit v jiných krajích než v těch, ve kterých budou/byla zřízena.
 • V každém kraji může být zřízeno a/nebo provozováno pouze jedno Centrum.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

1 komentář na “Národní program Azylového, migračního a integračního fondu — Výzva č. 10 Zřízení a/nebo provoz Center na podporu integrace cizinců”

 1. Jak říkal Andrej Bureš, tak vseci kradnu. V Praze je to parta fetek okolo Kliniky, jinde zase Kašparová a Tři ocasove. Proč na takovou protistátní činnost mám přispívat i já? Horší jak za Husáka. Kompert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru