Přeskočit na obsah

Národní program Životní prostředí — Výzva č. 10/2015

Cílem Výzvy je předcházení povodňovým škodám pomocí environmentálně citlivých opatření včetně umožnění budování bezpečnostních přelivů u malých vodních nádrží s přihlédnutím k zájmům ochrany přírody.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. 4. 2016.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vybudování nebo rekonstrukci bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
 • Vytváření a obnovu vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí, včetně doprovodních opatření, např. litorálních zón, tůní, revitalizace přítoku apod. (jedná se o malé vodní nádrže, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 6 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 1 mil. Kč.
 • Maximální procentní míra podpory na jeden projekt činí v případě:

  • opatření k realizaci nových nebo obnově zaniklých malých vodních nádrží a rybníků 60 % z celkových způsobilých výdajů,
  • opatření k rekonstrukci a revitalizaci malých vodních nádrží a rybníků 50 % z celkových způsobilých výdajů,
  • v případě budování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na malých vodních nádržích 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory. Pokud žadatel není vlastníkem předmětu podpory, musí mít vyřešený majetkoprávní vztah k dotčenému pozemku (např. nájemní), přičemž vlastník předmětu podpory musí být stejným typem subjektu jako oprávněný
  příjemce podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru