Přeskočit na obsah

Národní program Životní prostředí — Výzva č. 10/2017

Cílem Výzvy je přesvědčit veřejnost o potřebě chránit naše životní prostředí a aktivně se do ochrany zapojovat dobrovolnictvím a environmentálně příznivým jednáním v každodenním životě.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podat v období od 19. 8. 2017 do 30. 10. 2017.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy. Oprávněným příjemcem nejsou: subjekty založené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v aktuálním znění, organizační složky státu a politické strany a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění.

Typy podporovaných projektů:

  • Předmětem podpory jsou aktivity zaměřené na nadregionální zvyšování povědomí o stavu životního prostředí v ČR a o způsobech a možnostech jeho ochrany a aktivity motivující veřejnost k aktivnímu jednání ve prospěch životního prostředí. Možným způsobem realizace jsou např. osvětové kampaně, informační projekty, motivační soutěže apod., které vhodným způsobem oslovují a zapojují veřejnost.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 500 tis. Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 5 mil. Kč.
  • Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru