Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 10/2018 – Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

shutterstock_153412091.jpg
Share Button

Cílem této Výzvy je podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a zvyšování její funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 10. 2018 do 1. 4. 2019 pro oceněné z roku 2018,  od 1. 10. 2019 do 1. 4. 2020 pro oceněné z roku 2019; od 1. 10. 2020 do 1. 4. 2021 pro oceněné z roku 2020.

Příjemci podpory:

 • Obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku).
 • Obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění v celostátním kole soutěže).

Typy podporovaných projektů:

 • Zakládání a obnova ploch a prvků zeleně.
 • Přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného technického vybavení.
 • Revitalizace vodních toků a vodních ploch.
 • Demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím.
 • Realizace projektů environmentálního vzdělávání a výchovy.

Forma a výše podpory:

 • Alokace pro předloženou Výzvu je navrhována na tříleté období ve výši 21 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt a pro obec oceněnou titulem Zelená stuha činí 500 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt a pro obec oceněnou titulem Zelená stuha ČR činí 800 tis. Kč + 200 tis. Kč (tato dodatečná podpora je určena výhradně na aktivity spojené s účastí obce v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla).

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2024.
 • Kritéria přijatelnosti jsou naplněna, pokud projekt obsahuje dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území (biodiverzity a ekologické stability).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>