Přeskočit na obsah

Národní program Životní prostředí — Výzva č. 14/2017: Bikesharing

Cílem Výzvy je zvýšení využívání cyklistické dopravy doprovázené snížením znečištění ovzduší ve městech pomocí zavádění komplexních systémů sdílení jízdních kol.

Příjem žádostí:

  • Projektové Žádosti je možné podat do 31. 1. 2018.

Příjemce podpory:

  • Statutární města.
  • Dopravní podniky a příspěvkové organizace vlastněné městem minimálně z 50 %.
  • Právnické osoby, s výjimkou organizačních složek státu a politických stran a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění, které oprávněným příjemcem nejsou.

Typy podporovaných projektů:

  • Zavádění a rozšiřování systému sdílení jízdních kol (bikesharing) určených k jejich sezónnímu společnému sdílení na území statutárních měst ČR, a v odůvodněných případech rovněž v přilehlých obcích, skrze podporu nákupu nových jízdních kol, pořízení a instalace stojanů pro parkování jízdních kol, které budou součástí systému bikesharingu na území vybraného města.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 5 mil. Kč.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Podpořeny budou projekty realizované na území statutárních měst ČR a v odůvodněných případech rovněž v přilehlých obcích.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru