Přeskočit na obsah

Národní program Životní prostředí — Výzva č. 19/2017 — Zelená stuha 2017

Cílem Výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podat v období od 23. 10. 2017 do 3. 4. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (výherci krajského kola soutěže Vesnice roku).
 • Obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (výherci celostátního kola soutěže).

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory je realizace takových opatření, jejichž cílem je zlepšování životního prostředí na území obcí: 
  • a) zakládání a obnova ploch a prvků zeleně,
  • b) jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného technického vybavení,
  • c) revitalizace vodních toků a vodních ploch,
  • d) demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím,
  • e) realizace projektů environmentálního vzdělávání a výchovy.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory na jeden projekt a obec oceněnou titulem Zelená stuha činí 400 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt a obec oceněnou titulem Zelená stuha ČR činí 700 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2021.
 • Podpora se nevztahuje na demolice bez rekultivace veřejných prostranství. Výdaje na doprovodná technická opatření (komunikace, drobné stavební objekty a parkový mobiliář) nesmí překročit 30 % z požadované výše podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru