Přeskočit na obsah

Národní program Životní prostředí — Výzva č. 21/2017 Podpora alternativních způsobů dopravy

Cílem Výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí podpory je možno podat do 27. 9. 2018 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy.
 • Svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem.
 • Akciové společnosti vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem.
 • Společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Příspěvek na elektromobily, plug-in hybridy a vozy na CNG.
 • Automobilem CNG se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn CNG (platí tedy pro kombinaci s ostatními palivy).
 • Plug-in hybrid (PHEV) se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie.
 • Elektromobilem se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to: 
  • BEV – vozidlo s bateriovým pohonem,
  • EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem).

Forma a výše podpory:

 • Pro Výzvu je alokováno celkem 100 mil. Kč.
 • Maximální ani minimální výše podpory v rámci jedné Žádosti není stanovena, je ovšem stanoven limit maximální výše podpory na jednotlivá vozidla, a to fixní částkou dle typu vozidla a jeho pohonu.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru