Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 2/2018: Zdroje pitné vody

shutterstock_41835529.jpg
Share Button

Dotace bude podporovat realizaci nových nebo regeneraci stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizaci nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukci nefunkčních, přivaděčů pitné vody.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 30. června 2021.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků.
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních, přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu, ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován.
 • Realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 1 00 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 3 000 000 Kč.
 • Celková alokace činí 600 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2023.
 • Podpora se nevztahuje na projekty, které řeší pouze běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>