Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody

Dotace bude podporovat realizaci nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.).

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od  1. 11. 2021, (10:00) do 31. 12. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
 • Zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.).
 •  Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 200 tis. Kč.
 • Maximální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 3 mil. Kč.
 • Maximální výše celkové podpory na jeden projekt je 70 %.
 • Došlo ke snížení alokace výzvy ze 450 mil. Kč na 300 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2026.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru