Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 3/2017: Nelegální sklady odpadů

shutterstock_156283334.jpg
Share Button

Cílem výzvy je minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a životní prostředí. Minimalizace environmentálních rizik – staré skládky, nelegální sklady odpadů, staré ekologické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslových havárií.

Příjem žádostí:

  • Projektové náměty je možno podávat do vyčerpání alokace, maximálně však do 31. 12. 2020.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

  • Odstraňování nelegálních skladů odpadů.
  • Sanace havarijních stavů (realizace projektů akutních sanačních zásahů, kde není původce znám nebo neexistuje, ale i situace, kdy původce, kterému bylo uloženo nápravné opatření odstranění havarijního stavu, nekoná či není schopen konat), sanace starých ekologických zátěží (akutní sanační zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie).

Forma a výše podpory:

  • Pro Výzvu je alokováno celkem 100 mil. Kč. Alokace může být na základě rozhodnutí ministra životního prostředí navýšena.
  • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč; maximální výše podpory na jeden projekt činí 40 mil. Kč.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů (CZV), z toho: max. 80 % formou dotace a zbývající podíl do 100% CZV formou zvýhodněné půjčky.

Specifika a omezení:

  • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 3 let od vydání Rozhodnutí.
  • Všechny podpořené projekty budou realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>