Přeskočit na obsah

Národní program Životní prostředí Výzva č. 5

Dotace je určena na systémy nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení. Konkrétně se jedná o podporu dalšího využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků, a také o podporu motivace zpracovatelů vykupujících autovraky, které neplní emisní normy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí podpory za komodity odevzdané: 
  • v roce 2016 je možno podat od 2. 1. 2017 do 31. 3. 2017 do 14.00 hodin.
  • v roce 2017 je možno podat od 2. 1. 2018 do 2. 4. 2018 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky).

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 60 mil. Kč.
 • Výše podpory je v případě řádného odevzdání vybraných komodit  600 Kč za autovrak, respektive 900 Kč za autovrak, který nesplňuje emisní normu EURO1 (pro potřeby Výzvy se za takové považuje každé vozidlo s rokem výroby 1992 a starší).

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů je na území České republiky.
 • Podpora bude vyplacena za komodity z autovraků odevzdané nejpozději do konce roku 2016 nebo 2017.
 • Pokud žadatel provádí pouze částečné zpracování autovraku a předává částečně zpracovaný autovrak jinému oprávněnému  zpracovateli, musí i tento zpracovatel provozovat zařízení v souladu s platným právním a provozním řádem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru