Přeskočit na obsah

Národní program Životní prostředí — Výzva č. 5/2017: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů

Ministerstvo životního prostředí přichází s možností řešení pro provozovny a podniky, které obtěžují obyvatele měst a obcí zápachem nebo zamořují životní prostředí těžkými kovy. Cílem výzvy je podpořit projekty, které díky pořízení moderních technologií a dílčím změnám technologických postupů povedou ke snížení emisí pachových látek a k redukci emisí vybraných těžkých kovů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace lze podávat od 3. 4. 2017 do 27. 9. 2017.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci, nájemci nebo provozovatelé technologie, která je zdrojem znečišťování ovzduší, zejména: 
  • obchodní společnosti a družstva;
  • fyzické osoby podnikající;
  • obce;
  • kraje;
  • dobrovolné svazky obcí;
  • státní podniky;
  • veřejné výzkumné instituce;
  • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).

Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů — olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry).
 • Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na tuto výzvu činí 60 000 000 Kč.
 • Minimální výše podpory je 100 000 Kč maximální výše 10 000 000 Kč.
 • Čerpat lze maximálně 60 % způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Výzva je dvoukolová a projekty musí být zrealizovány do konce roku 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru