Přeskočit na obsah

Národní program Životní prostředí — Výzva č. 8/2017

Cílem Výzvy je zlepšení kvality ovzduší urychlením realizace opatření uvedených v dotčeném programu zlepšování kvality ovzduší prostřednictvím akčního plánu.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat do 20. 10. 2017.

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce s rozšířenou působností, které byly v programech zlepšování kvality ovzduší označeny jako prioritní.

Typy podporovaných projektů:

  • Předmětem podpory je zpracování akčního plánu a následná podpora realizace opatření, jejichž je žadatel gestorem dle územně příslušného programu zlepšování kvality ovzduší.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 50 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Celková alokace činí 100 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru