Přeskočit na obsah

Národní program Životní prostředí Výzva č. 9

Dotace na realizaci ekologických výukových programů plošně v ČR. Výzva je zaměřena na realizaci ekologických výukových programů (denních i pobytových) pro žáky mateřských, základních a středních škol.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 10. 2016.

Příjemci podpory:

 • Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, mimo obchodních korporací.

Typy podporovaných projektů:

 • Ekologické výukové programy (EVP) — vzdělávací lekce, jejímž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o environmentální rozměr, prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod úměrně zkušenostem příslušné věkové kategorie cílové skupiny.
 • Krátkodobé denní EVP — výukové programy, které probíhají především v přírodě, přírodní učebně, zahradě, ve středisku ekologické výchovy, někdy také přímo ve školách. Programy trvají nejméně dvě vyučovací hodiny (resp. 2x45 minut), pro mateřské školy minimálně 60 minut.
 • Pobytové programy — minimálně třídenní EVP (minimálně 2x nocleh), kde kromě vzdělávací lekce navíc probíhá intenzivní kontakt s přírodou. Důležité je, aby poskytovatelé pobytových programů zároveň ukazovali šetrnost k životnímu prostředí i ve svém provozu – např. důsledně třídili odpady, využívali obnovitelné zdroje energie, využívali lokální produkty při přípravě stravy apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory je 50 000 Kč na jednu žádost.
 • Maximální výše podpory je 200 000 Kč na jednu žádost.
 • Výše dotace na jednu normohodinu (tj. účastníkohodinu) denních EVP může činit maximálně 50 Kč.
 • Výše dotace na jednu normohodinu (tj. účastníkohodinu) pobytových EVP může činit maximálně 70 Kč (maximální počet normohodin je omezen na 8 za každý den pobytu).

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2017.
 • Žadatel již minimálně 2 roky realizuje aktivity v oblasti EVVO – tzn., realizuje EVP, pořádá akce s EVVO tématikou (povinně doloží Výroční zprávou, nepovinně např. tištěnou nabídkou služeb, odkazem webových stránek apod.).
 • Žadatel ve školním roce 2015/2016 realizoval EVP v rozsahu minimálně 500 účastníkohodin.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru