Přeskočit na obsah

Národní program Životní prostředí Výzva č. 9/2017

Tato výzva se zaměřuje na životní prostředí ve městech a obcích s cílem zlepšit kvalitu života a podpořit udržitelný rozvoj měst a obcí. Předmětem podpory je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. snížení emisí z dopravy, snížení hlukové zátěže a omezení světelného smogu. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podat v období od 5. 5. 2017 do 27. 9. 2017.

Příjemci podpory:

 • Obce a města, která splňují zákonné podmínky pro zavedení nízkoemisní zóny na svém území (viz § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění).

Typy podporovaných projektů:

 • Zpracování studie proveditelnosti regulačního řádu.
 • Zpracování studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón (NEZ).
 • Zpracování Plánu udržitelné městské mobility.

Forma a výše podpory:

 • Pro tuto výzvu je celková alokace 10 000 000 Kč.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 000 Kč.
 • Maximální dotace na projekt je 1 000 000 Kč.
 • Maximálně lze dosáhnout 80 % podpory z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Projekty musí být realizovány na území České republiky.
 • Žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost.
 • Podpořeny mohou být jen ty žádosti, které obdrží odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015 s kladným stanoviskem MŽP.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru