Přeskočit na obsah

Národní rozvojový program mobility pro všechny — II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras

Vládní výbor pro zdravotně postižené vyhlásil druhé kolo předkládání žádostí národního rozvojového programu mobility pro všechny, aby vytvořil ucelené bezbariérové trasy, jež by zajistily svobodný a bezpečný pohyb všem obyvatelům a návštěvníkům dané lokality.

Příjem žádostí:

 • Záměry předkládejte do 9. října 2020 na úřad vlády ČR v elektronické i tištěné formě se všemi přílohami.

Příjemci podpory:

 • Opatření 1: Obce, města, kraje, resp. organizace zřizované obcemi, městy a kraji.
 • Opatření 2.a: Vlastníci (provozovatelé) budov železničních stanic a autobusových nádraží určených pro veřejnost, v nichž jsou poskytovány služby související s přepravou.
 • Opatření 2.b: Dopravci provozující veřejnou dopravu nebo vlastníci infrastruktury související s veřejnou dopravou.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření 1: Odstraňování bariér v budovách — Toto opatření zahrnuje jak odstraňování bariér při vstupu do budov, tak odstraňování bariér uvnitř budov.
 • Opatření 2.a: Zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby — Kategorie budov zajišťujících dopravní služby zahrnuje budovy železničních stanic a autobusových nádraží určených pro veřejnost, v nichž jsou poskytovány služby související s přepravou.
 • Opatření 2.b: Zpřístupňování komunikací pro chodce a veřejné dopravy — Budování bezbariérových tras včetně odpovídajících dopravních prostředků. V rámci záměrů bezbariérových tras je třeba klást důraz na propojení jednotlivých objektů bezbariérovou dopravou.

Forma a výše podpory:

 • Dotace jsou poskytovány vládou. Ta stanovuje, jaké instituce a resorty se podílí na financování a v jaké výši. Financování též ovšem probíhá podle pravidel dotačních podprogramů jednotlivých institucí.
 • Plně se z rozpočtu hradí vlastnictví jednotlivých institucí, které se mají na tomto programu finančně podílet (jedná se o krajská, okresní a městská pracoviště České správy sociálního zabezpečení, ústřední orgány státní správy, úřady práce, státní úřad inspekce práce, odbor investiční a provozní, finanční a celní úřady, soudy, katastrální úřady, služebny policie ČR, pošty a krajské úřady).
 • Podílově z rozpočtů příslušných institucí se hradí školy, školská zařízení, sportovní zařízení, muzea, galerie, divadla, kina, zařízení sociálních služeb, zdravotnická zařízení, radnice (obecní a městské úřady) a budovy domů s pečovatelskou službou. Z dopravy to může být restaurování vozového parku MHD, vozidel autobusové dopravy a také vybavení dopravních prostředků MHD informačními zařízeními pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace. Žádost může být podána i na zpřístupňování pěších tras — bezbariérové chodníky, přechody apod a odstraňování bariér stavebního charakteru v MHD.

Specifika a omezení:

 • Projektová dokumentace musí být zpracována oprávněnou osobou (projektantem) podle zvláštních předpisů a tato osoba plně zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle této projektové dokumentace.
 • Pokud je obsahem předkládaného záměru rozšíření v minulosti již schváleného záměru bezbariérové trasy, uvede předkladatel v části obsahu záměru č. 1 písm. e) zhodnocení dosavadního průběhu realizace záměru předešlého a zároveň přiloží fotodokumentaci provedených úprav.
 • V budovách škol a školských zařízení musí být vždy zřízen dostatečný počet bezbariérových toalet.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

2 komentáře na “Národní rozvojový program mobility pro všechny — II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras”

 1. petr dvorsky

  Bylo by možné a za jakých podmínem čerpat dotaci na bezbariérový přístup v rámci školícího/rekvalifikačního střediska v rámci soukromého sektoru?
  Děkuji za odpovšď
  Petr Dvorský

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru