Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 09/2023 — Národní sportovní centrum Vysočina Aréna Nové Město na Moravě

Dotace na technické zhodnocení Národního sportovního centra Vysočina Aréna v Novém Městě na Moravě.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 30. 8. 2023 ve 12:00 hod. do 30. 09. 2023 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Spolek dle ustanovení § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let (ode dne podání žádosti o dotaci) činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ), a to včetně pobočného spolku

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem/předmětem výzvy je zajistit v souladu s dokumentací programu a podprogramu rozvoj sportovní infrastruktury v České republice, a to prostřednictvím:
  • a) technického zhodnocení Národního sportovního centra Vysočina Aréna v Novém Městě na Moravě,
  • b) pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku souvisejícího s NSC.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy (prostředků státního rozpočtu) je: 400 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace max. 400 mil. Kč.
 • Zdrojem financování celkových způsobilých výdajů akcí v rámci Výzvy jsou:
  • a) státní rozpočet až do výše 85 % z CZV,
  • b) vlastní zdroje žadatele minimálně ve výši 15 % z CZV.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci této Výzvy předložit pouze jednu žádost na jedno sportovní zařízení.
 • Místem realizace akce je NSC Vysočina Aréna v Novém Městě na Moravě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru