Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 10/2023 Sportovní organizace speciálních olympiád 

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace reprezentující SO v České republice.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 25. 9. 2023 od 12:00 hod. do 23. 10. 2023 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. splňující současně všechny níže uvedené podmínky:
  • žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • žadatel je sportovní organizací českého SO dle bodu 2.6. Výzvy,
  • ke dni podání žádosti je alespoň po dobu dvou (2) let hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele činnost dle bodu 2.6. Výzvy,
  • žadatel je zapsán v Rejstříku sportu a údaje žadatele uvedené v rejstříku odpovídají skutečnosti,
  • žadatel je bezúhonnou osobou.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci Výzvy bude podpořena oblast podpory činnosti sportovní organizace dle bodu 2.66 Výzvy a budou podpořeny zejména následující činnosti:
  • a) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace reprezentující SO v České republice, dle zakladatelského dokumentu,
  • b) rozvoje SO v České republice a mezinárodní spolupráce,
  • c) propagace SO, humanitárních ideálů sportování a integrace osob s MP v souladu s idejemi a pravidly světového programu SO,
  • d) zabezpečení organizace SO her regionálního, národního i mezinárodního charakteru,
  • e) zabezpečení účasti sportovní reprezentace České republiky ve vztahu k aktivitám a akcím mezinárodního SO,
  • f) zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností sportovní organizace a jejich členů.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 4 500 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Oprávněným žadatelem není subjekt, který v uplynulých 3 letech:
  • a) opakovaně nebo závažným způsobem porušil podmínky čerpání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu; za závažné se pokládá takové porušení, za které je stanovený sankční odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové částky poskytnuté dotace,
  • b) opakovaně nebo závažným způsobem porušil pravidla boje proti dopingu,
  • c) závažným způsobem ohrozil naplňování programu prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru