Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 10/2021 — Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ 2021

Dotace na podporu činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů působících na mateřských školách a na I. stupni základních škol v územních samosprávných celcích do 50 000 obyvatel.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 09. 08. 2021 od 9:00 hod. do 31. 08. 2021 do 23:59 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 1.3., která má právní formu spolku nebo pobočného spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě že je oprávněným žadatelem sportovní svaz dle bodu 1.4., musí žadatel zároveň splňovat podmínku OZ § 214, odst. 2. 
  • a) Účelem činnosti žadatele dle jeho stanov a předmětem hlavní činnosti je činnost v oblasti sportu po dobu nejméně dvou (2) let, předcházejících datu podání žádosti.
  • b) žadatel je sportovní organizací, která se věnuje činnosti v souladu s účelem Výzvy dle článku 2. po dobu minimálně dvou (2) let minimálně ve dvou (2) krajích České republiky (mezi kraje České republiky se počítá také Hl. město Praha).

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovních organizací dle bodu 1.3. Výzvy, které vyvíjí aktivity týkající se rozvoje pohybových aktivit dětí v MŠ a I. ZŠ.
 • Pro účely Výzvy jsou cílovou skupinou děti v MŠ a I. ZŠ v obcích do 50 000 obyvatel.
 • Prostřednictvím podpory pilotních projektů sportovních organizací podpořit motorický rozvoj a radost z pohybových aktivit cílové skupiny. 
  • Propojit činnost kvalifikovaných sportovních odborníků se školním prostředím s cílem zvýšení pohybové aktivity dětí již od úrovně MŠ“, jehož cílem je zvýšit pohybové kompetence dětí již v MŠ prostřednictvím zapojení kvalifikovaných sportovních odborníků do pohybových aktivit a dovedností dětí v MŠ.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 20 000 000 Kč.
 • Výzva je určena pouze pro projekty, na jejichž realizaci bude požadovaná dotace ve výši: 
  • a) minimálně: 350 tis. Kč,
  • b) maximálně: 2 000 tis. Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • V rámci dotace poskytnuté podle Výzvy lze uplatnit pouze náklady/výdaje vztahující se k období od 1. září 2021 do 31. prosince 2021 s tím, že tyto náklady/výdaje musí být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2022.
 • Oprávněným žadatelem nemůže být krajský sportovní svaz nebo lokální sportovní klub a tělovýchovná jednota.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru