Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 17/2022 — Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ

Dotace na podporu činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů působících na mateřských školách a na I. stupni základních škol v obcích do 80 000 obyvatel.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 09. 2022 od 12:00 hod. do 05. 10. 2022 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky:
  1. žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  2. účelem činnosti žadatele dle jeho stanov a předmětem hlavní činnosti je činnost v oblasti sportu po dobu nejméně dvou (2) let, předcházejících datu podání žádosti,
  3. v rámci výuky MŠ a I. stupně ZŠ prokazatelně vyvíjí aktivity týkající se rozvoje pohybových aktivit dětí v MŠ a I. stupně ZŠ v souladu se zaměřením a účelem Výzvy dle článku 4 po dobu minimálně dvou (2) let minimálně ve třech (3) krajích České republiky (mezi kraje České republiky se počítá také Hl. město Praha).
 • 4. žadatel je zapsán v Rejstříku sportu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřená na podporu činnosti sportovních organizací dle bodu 2.1. Výzvy, které vyvíjí aktivity týkající se rozvoje pohybových aktivit dětí v MŠ a I. ZŠ. Pro účely Výzvy jsou cílovou skupinou děti v MŠ a I. ZŠ v obcích do 80 000 obyvatel.
 • Účelem výzvy je prostřednictvím podpory cílených projektů sportovních organizací podpořit motorický rozvoj a radost z pohybových aktivit cílové skupiny.
 • Záměrem Výzvy je podpora cílených projektů zaměřených na zapojení sportovních trenérů dle bodu
  2.4. Výzvy nebo fyzioterapeutů dle bodu 2.14. Výzvy do předškolního a školního prostředí s cílem zvýšit zapojení dětí do pohybových aktivit a ovlivnit tak jejich životní styl. Zapojení kvalifikovaných odborníků do předškolního a školního sportu přispěje ke zvýšení pohybové gramotnosti mladších dětí s předpokládaným efektem jejich následné pravidelné participace v organizovaných i neorganizovaných pohybových aktivitách.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 60 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1. 1. 2022 — 31. 12. 2022. Datum 31. 12. 2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.
 • Oprávněným žadatelem není krajský a okresní sportovní svaz dle bodu 2.11. Výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru