Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní sportovní agentura – Výzva 11/2020 – Podpora SK/TJ ZPS 2021

canoeists-422773__340
Share Button

Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovních organizací v oblasti zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ ZPS realizujících sportovní aktivity v některém ze sportovních odvětví ZP.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 14. 1. 2021 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace dle bodu 1.3., která má některou z následujících právních forem:
  • a) spolek nebo pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • b) ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora činnosti sportovních organizací v oblasti:
  • a) zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ ZPS realizujících sportovní aktivity v některém ze sportovních odvětví ZP,
  • b) zajištění pravidelných sportovních aktivit pro ZPS,
  • c) zajištění podpory talentovaných ZPS, d) podpora účasti ZPS na sportovních soutěžích na území České republiky i na soutěžích v zahraničí,
  • e) organizace zejména národních soutěží pro ZPS na území České republiky,
  • f) zajištění podpory sportovní reprezentace ZPS,
  • g) spolupráce se Svazy ZPS,
  • h) zvyšování kvalifikace trenérů ZPS.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 49 000 000 Kč.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů činnosti.

Specifika a omezení:

 • Účelem Výzvy není zabezpečení provozu a údržby sportovních zařízení.
 • Oprávněným žadatelem tedy nejsou např. obchodní společnosti (s.r.o., a.s.), příspěvkové organizace obcí a krajů, obecně prospěšné společnosti, nadace a další výše neuvedené subjekty mající jinou právní formu než spolek (včetně pobočného spolku) nebo ústav.
 • V rámci dotace poskytnuté podle Výzvy lze uplatnit pouze náklady ve smyslu bodu 1.12. vztahující se k období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 s tím, že tyto náklady musí být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2022. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání Rozhodnutí, pokud splňují podmínky Výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>