Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 12/2021 – Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2021 2. kolo

Účelem Výzvy je podpora na uspořádání VSA MD s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 9. 2021 od 12:00 hod. do 1. 10. 2021 do 23:59 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je pořadatel VSA MD: 
  • a) dle § 6b odst. 1. a) zákona o podpoře sportu sportovní organizace,
  • b) dle § 6b odst. 1. c) zákona o podpoře sportu osoba, která není sportovní organizací a musí mít splněnu podmínku dle §3e) odst. 4 ZoPS.
 • Oprávněným žadatelem je pořadatel VSA MD, kterému byla schválena žádost o souhlas s pořádáním VSA MD vládou České republiky formou usnesení vlády České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora na uspořádání VSA MD s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 65 000 000 Kč.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • Z dotace poskytnuté dle této Výzvy lze hradit pouze náklady/výdaje vztahující se výhradně k účelu poskytnuté dotace v období od 1. 1. do 31. 12. 2021. Tyto náklady/výdaje musí být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru