Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 17/2023 – Významné sportovní akce mimořádné důležitosti — 3. kolo

Účelem Výzvy je podpora na uspořádání VSA MD s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 10. 2023 od 12:00 hod. do 27. 11. 2023 do 12:00 hod. 

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky: 
  • 1. žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ nebo dle § 6b odst. 1. c) zákona o podpoře sportu nebo osoba, která není sportovní organizací (dle bodu 2.1 Výzvy), která musí mít splněnou podmínku dle §3e) odst. 4 zákona o podpoře sportu.
  • 2. hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele dle jeho zakladatelského dokumentu je činnost v oblasti sportu,
  • 3. ke dni podání žádosti je alespoň po dobu dvou (2) let hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele činnost dle bodu 6.1. odst. 2.,
  • 4. žadatel je oficiálním pořadatelem VSA MD dle bodu 2.3. Výzvy, kterému byla schválena žádost o souhlas s pořádáním VSA MD vládou České republiky formou usnesení vlády České republiky a zároveň schválena podpora ve formě dotace v roce období podpory dle čl. 8.,
  • 5. žadatel je zapsán v Rejstříku sportu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem Výzvy je podpora uspořádání VSA MD s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.
 • Předmětem podpory je poskytnutí dotace, oprávněnému žadateli dle článku 6. Výzvy, na úhradu nákladů/výdajů spojených s přípravou a konáním VSA MD splňujících podmínky Výzvy.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 19 662 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů splňujících podmínky časové a věcné způsobilosti stanovené Výzvou (podmínky časové a věcné způsobilosti nákladů jsou vymezeny v čl. 8 a 9 Výzvy), přičemž k úhradě musí dojít nejpozději do 31. 1. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Národní sportovní agentura — Výzva 17/2023 – Významné sportovní akce mimořádné důležitosti — 3. kolo”

 1. Josef Regec

  Dobrý den přeji, rádi bychom příští rok uspořádali mezinárodní hokejový turnaj v Brně, pod záštitou hejtmana jihomoravského kraje. Turnaj je schválený ČSHL a účastí se jej 8 týmu z toho 6 ze zahraničí. Jedná se o ročník 2010 ‑2009.

  Pořadatelem turnaje je HC Scorpions Brno ič: 17208661 

  Prosím o informaci, jestli můžeme žádat o dotaci na akci. Celkový rozpočet máme na 1 600 000,-Kč

  Děkuji Jozef Regec

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   vzhledem k tomu, že příjem žádostí bude ukončen 27. 11. 2023, zkuste se spojit přímo s kontaktní osobou programu a zkonzultovat s nimi vaše šance na získání dotace: +420 704 857 111.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru