Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 14/2023 — Nadregionální sportovní infrastruktura

Dotace na podporu programu rozvoje sportovní infrastruktury v České republice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 10. 2023 od 12:00 hod. do 30. 11. 2023 do 12:00 hod. 

Příjemci podpory:

 • a) Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů;
 • b) Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů;
 • c) Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 • d) Obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud je 100 % vlastněná obcí, krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je věcně zaměřena pouze na technické zhodnocení sportovních zařízení nadregionálního významu, která se nacházejí na území České republiky.
 • Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno. Toto sportovní zařízení musí být po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno. Splnění této podmínky nebrání, je-li sportovní zařízení využíváno též pro společenské či kulturní akce.
 • Předmětem podpory může být výhradně některé z následujících sportovních zařízení: 
  • a) fotbalový stadión s kapacitou od 4 500 diváků,
  • b) sportovní hala určená pro halové míčové sporty s kapacitou od 3 500 diváků,
  • c) multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 diváků,
  • d) atletický stadion s kapacitou od 5 000 diváků,
  • e) atletická hala s kapacitou od 1 500 diváků,
  • f) cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
  • g) rychlobruslařská hala/stadión s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
  • h) plavecký bazén 50 m s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity, a to včetně souvisejících vedlejších sportovišť, jedná-li se o sportovní zařízení, které je součástí sportovního areálu a cílem akce je výstavba či technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) celého areálu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 139 000 000 Kč.
 • Výzva je určena pouze pro akce jejichž předpokládané celkových způsobilých výdajů uvedené v žádosti činí: 
  • a) minimálně: více než 100 mil. Kč (tj. minimální výše dotace je vyšší než 50 mil. Kč),
  • b) maximálně: do výše alokace výzvy.
 • Povinná finanční spoluúčast žadatele musí činit min. 50 % z celkových způsobilých výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Termín ukončení realizace akce: 30. 9. 2026.
 • Každý žadatel může v rámci této Výzvy předložit pouze jednu žádost na jedno sportovní zařízení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru