Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní sportovní agentura – Výzva 15/2020 – Olympijské a paralympijské hnutí 2021

olympia-1542700__340
Share Button

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace reprezentující olympijské nebo paralympijské hnutí v České republice a na rozvoj olympijského a paralympijského hnutí v České republice a mezinárodní spolupráce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 1. 2021 do 30. 9. 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 1.3., která má právní formu spolku nebo pobočného spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovních organizací v oblasti:
  • a) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace reprezentující olympijské nebo paralympijské hnutí v České republice,
  • b) rozvoje olympijského a paralympijského hnutí v České republice a mezinárodní spolupráce,
  • c) propagace sportu, olympijských a paralympijských principů a hodnot, zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu,
  • d) zabezpečení sportovní reprezentace České republiky ve vztahu k aktivitám a akcím Mezinárodního olympijského výboru nebo Mezinárodního paralympijského výboru a dále ve vztahu k aktivitám a akcím pod patronací Visegrádské čtyřky v oblasti tzv. Olympijských nadějí (Olympic Hopes),
  • e) zabezpečení aktivit zastřešující sportovní organizace souvisejících s její úlohou a posláním vyplývajícím z jejího zakladatelského dokumentu a z olympijské a paralympijské charty, zejména v oblasti programů a aktivit zaměřených na rozvoj sportu, na vzdělávání odborných pracovníků ve sportu apod.,
  • f) zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností zastřešujících sportovních organizací a jejich členů, např. v oblasti sociální, v oblasti pojištění sportovců a trenérů (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů), v oblasti plateb autorských poplatků (OSA, INTERGRAM) a dalších.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 168 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů uvedených v žádosti.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • V rámci dotace poskytnuté podle Výzvy lze uplatnit pouze náklady ve smyslu bodu 1.7. vztahující se k období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 s tím, že tyto náklady musí být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2022. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání Rozhodnutí, pokud splňují podmínky Výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>