Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — VÝZVA 16/2021 Podpora národního olympijského výboru k zajištění účasti na ZOH 2022

V rámci Výzvy bude podpořena oblast zabezpečení účasti státní sportovní reprezentace na ZOH 2022.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 12. 2021 od 12:00 hod. do 22. 01. 2022 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je národní olympijský výbor,
  • žadatel má právní formu spolku.

Typy podporovaných aktivit:

  • V rámci Výzvy bude podpořena oblast podpory: Zabezpečení účasti státní sportovní reprezentace na ZOH 2022.
  • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 30. června roku, na které byla dotace poskytnuta, a výdajů, které souvisejí s obdobím od 1. ledna do 30. června roku, na které byla dotace poskytnuta.  Tyto náklady musí prokazatelně souviset s účelem dotace uvedeným v Rozhodnutí. V souladu s předchozí větou může být náklad způsobilý pouze tehdy, pokud je uhrazený nejpozději do 31. července 2022. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání Rozhodnutí, pokud tyto souvisí s plněním účelu a obdobím podpory Výzvy.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace Výzvy je 48 000 000 Kč.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

  • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1. 1. 2022 — 30. 6. 2022. Datum 30. 6. 2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.
  • Každá sportovní organizace splňující podmínky oprávněného žadatele může v rámci této Výzvy předložit pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru