Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní sportovní agentura – Výzva 18/2020 – Podpora reprezentace ZPS 2021

runner-888016__340
Share Button

Dotace na zajištění přípravy sportovních reprezentantů ZPS České republiky v seniorské a juniorských kategoriích (jedná se zejména o pravidelnou tréninkovou činnost, výcvikové tábory, soustředění, tréninkové srazy, přípravné sportovní akce, testování sportovců, kontrolní sportovní srazy, materiálně technické a personální zabezpečení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 1. 2021 do 1. 2. 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 1.3., která má právní formu spolku nebo pobočného spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • a) hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele je činnost v oblasti sportu,
  • b) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu dvou (2) let hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. a), nebo žadatel splňuje podmínku dle bodu 7.3.,
  • c) působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky,
  • d) žadatel je Svazem ZPS dle bodu 1.8.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovních organizací v oblasti:
  • a) zajištění přípravy sportovních reprezentantů ZPS České republiky v seniorské a juniorských kategoriích (jedná se zejména o pravidelnou tréninkovou činnost, výcvikové tábory, soustředění, tréninkové srazy, přípravné sportovní akce, testování sportovců, kontrolní sportovní srazy, materiálně technické a personální zabezpečení),
  • b) zajištění účasti sportovních reprezentantů ZPS České republiky v seniorské a juniorských kategoriích na vrcholných mezinárodních soutěžích ZPS; jedná se zejména o Paralympijské hry, Deaflympijské hry, Global Games, mistrovství světa, mistrovství Evropy, světové poháry a evropské poháry, světové a evropské ligy a obdobné soutěže pod patronací Mezinárodního paralympijského výboru a dalších mezinárodních autorit jak pro jednotlivé druhy zdravotního postižení, tak pro specifické druhy sportů s podporou ZPS.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 35 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů činnosti.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • V rámci dotace poskytnuté podle Výzvy lze uplatnit pouze náklady ve smyslu bodu 1.10. vztahující se k období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 s tím, že tyto náklady musí být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2022. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání Rozhodnutí, pokud splňují podmínky Výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>