Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura – Výzva 2/2021 – Podpora svazů ZPS 2021

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce Svazu ZPS.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 24. 5. 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 1.3., která má právní formu spolku nebo pobočného spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
  • a) hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele je činnost v oblasti sportu,
  • b) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu dvou (2) let hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. a), nebo žadatel splňuje podmínku dle bodu 7.3.,
  • c) působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky,
  • d) žadatel je Svazem ZPS dle bodu 1.8.
  • e) žadatel je bezdlužnou osobou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem Výzvy je podpora sportovních organizací v oblasti: 
  • a) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce Svazu ZPS,
  • b) organizace, řízení, působení a rozvoje sportu ZPS na území České republiky, organizace národních systémových a mistrovských sportovních soutěží pro ZPS, pořádání celostátních národních i mezinárodních sportovních akcí pro ZPS, pořádání akcí směřujících k rozvoji daného sportovního odvětví, náborových a propagačních akcí pro ZPS,
  • c) spolupráce s mezinárodní sportovní organizací ZPS a podpory sportovní reprezentace ZPS,
  • d) vzdělávací činnosti a doškolování pracovníků v rámci sportu ZPS, rozvoje metodiky a systému školení trenérů, rozhodčích, technických delegátů pro sport ZPS, budování sítě kvalifikovaných trenérů ZPS,
  • e) naplňování antidopingového programu,
  • f) zajištění rámce sportovních předpisů pro fungování Svazu ZPS, šíření pravidel a technických parametrů soutěží či sportovišť pro ZPS, zajištění činnosti odborných komisí zřízených Svazem ZPS,
  • g) zabezpečení účasti deaflympijské sportovní reprezentace České republiky na akcích Evropské federace neslyšících a Světové organizace sportu neslyšících, zejména na Deaflympijských hrách,
  • h) zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností Svazů ZPS a jejich členů, např. v oblasti sociální, v oblasti pojištění sportovců a trenérů (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů), v oblasti plateb autorských poplatků (OSA, INTERGRAM) a dalších.
  • i) budování sítě kvalifikovaných trenérů ZPS,
  • j) naplňování antidopingového programu,
  • k) zajištění rámce sportovních předpisů pro fungování Svazu ZPS,
  • l) šíření pravidel a technických parametrů soutěží či sportovišť pro ZPS, m) zajištění činnosti odborných komisí zřízených Svazem ZPS,
  • n) zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností Svazů ZPS a jejich členů, např. v oblasti pojištění sportovců a trenérů (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů), v oblasti plateb autorských poplatků (OSA, INTERGRAM) a dalších.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 15 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů činnosti.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • V rámci dotace poskytnuté podle Výzvy lze uplatnit pouze náklady/výdaje vztahující se k období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 s tím, že tyto náklady/výdaje musí být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2022. To znamená, že dotaci lze použít i na výdaje uskutečněné před datem vyhlášení výzvy i vydáním Rozhodnutí, pokud splňují podmínky výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru