Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 3/2024 Podpora sportovních svazů – Parasport

Účelem Výzvy je poskytnout žadateli podporu formou dotace v oblastech organizace činnosti sportovního svazu a zabezpečení reprezentace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 5. 2024 od 12:00 hod. do 31. 5. 2024 do 12:00 hod..

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem v oblasti podpory dle bodu 3.1. odst. 1. a 2. je sportovní organizace dle bodu 2.12., který splňuje podmínky bodu 7.3., a současně splňuje všechny dále uvedené podmínky: 
  • a) má celostátní působnost dle bodu 2.14.,
  • b) po dobu alespoň tří (3) let předcházejících podání Žádosti naplňuje podmínky dle bodu 2.12. písm. b) a f); tato podmínka se dále neuplatní v případě, jedná-li se o právního nástupce oprávněného žadatele, který přestal naplňovat definici oprávněného žadatele dle čl. 7. a kterého uzná příslušná MSO dle bodu 2.10. jako jediného uznaného zástupce České republiky v daném sportovním odvětví. Právní nástupnictví musí být prokázáno v rámci zakladatelského dokumentu, statusu, společenské smlouvy, rozhodnutím MSO.
 • Oprávněný žadatel ve Výzvě musí dále splňovat současně všechny níže uvedené podmínky: 
  • a) má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
   b) je sportovní organizací dle bodu 2.1.,
   c) je zapsán v Rejstříku sportu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem Výzvy je poskytnout žadateli podporu formou dotace v oblastech podpory dle bodu 3.1. na následující činnosti: 
  • Organizace činnosti sportovního svazu.
  • Zabezpečení reprezentace.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 56 000 000 Kč, s tím, že: 
  • 1. Alokace pro podporu oblasti Organizace činnosti sportovního svazu podle bodu 3.1. odst. 1. činí: 30 500 000 Kč.
   2. Alokace pro podporu oblasti Zabezpečení sportovní reprezentace podle bodu 3.1. odst. 2 činí celkem: 25 500 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů na činnost žadatele v souladu s účelem Výzvy dle čl. 4.

Specifika a omezení:

 • Jeden oprávněný žadatel může podat pouze jednu Žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru