Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní sportovní agentura – Výzva 3/2021 – Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2021

canoeists-422773__340
Share Button

Účelem Výzvy je podpora na uspořádání významné sportovní akce mimořádné důležitosti s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 04. 05. 2021. do 28. 05. 2021.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem je pořadatel Významné sportovní akce mimořádné důležitosti (VSA MD).
    • a) dle § 6b odst. 1. a) zákona o podpoře sportu sportovní organizace,
    • b) dle § 6b odst. 1. c) zákona o podpoře sportu osoba, která není sportovní organizací a musí mít splněnu podmínku dle §3e) odst. 4 ZoPS.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora na uspořádání Významné sportovní akce mimořádné důležitosti s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace Výzvy je 26 000 000 Kč.
  • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

  • Z dotace poskytnuté dle této Výzvy lze hradit pouze náklady/výdaje vztahující se výhradně k účelu poskytnuté dotace v období od 1. 1. do 31. 12. 2021. Tyto náklady/výdaje musí být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2022

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>