Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní sportovní agentura – Výzva 6/2021 – Nadregionální sportovní infrastruktura 2021

olympic-swimming-pool-1185774__340
Share Button

Dotace na podporu programu rozvoje sportovní infrastruktury v České republice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 7. 2021 v 9:00 hod. do 31. 8. 2021 v 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • a) Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů;
 • b) Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů;
 • c) Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 • d) Obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud je 100% vlastněná obcí, krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora výkonnostního a vrcholového sportu včetně konání významných soutěžních zápasů a akcí, může ale přispět i k rozvoji sportu dětí a mládeže či sportu zdravotně postižených osob v České republice. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno. Nově vybudovanou či technicky zhodnocenou sportovní infrastrukturu bude možné využít i pro konání společenských či kulturních akcí a tato tak bude sloužit obyvatelům jako místo setkávání na sportovních nebo i volnočasových akcí.
 • Výzva je zaměřena na výstavbu či technické zhodnocení vybraných typů sportovních zařízení nadregionálního významu. Výzvou budou podpořena následující sportovní zařízení:
  • a) fotbalový stadión s kapacitou od 4 500 diváků,
  • b) sportovní hala určená pro halové míčové sporty s kapacitou od 3 500 diváků,
  • c) multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 diváků,
  • d) atletický stadion s kapacitou od 5 000 diváků,
  • e) atletická hala s kapacitou od 1 500 diváků,
  • f) cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
  • g) rychlobruslařská hala/stadión s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
  • h) plavecký bazén 50 m s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity, a to včetně souvisejících vedlejších sportovišť, jedná-li se o sportovní zařízení, které je součástí sportovního areálu a cílem akce je výstavba či technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) celého areálu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy (prostředků státního rozpočtu) je: 900 mil. Kč.
 • Výzva je určena pouze pro akce jejichž předpokládané celkových způsobilých výdajů uvedené v žádosti činí:
  • a) minimálně: více než 100 mil. Kč (tj. minimální výše dotace je vyšší než 50 mil. Kč),
  • b) maximálně: není limitováno, maximální výše dotace však může být 300 mil. Kč.
 • Povinná finanční spoluúčast žadatele musí činit min. 50 % z celkových způsobilých výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší termín závěrečné platby: do 15. 12. 2024.
 • Místem realizace akcí je území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>