Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura – Výzva 7/2021 — Movité investice 2021 parasport

Výzva je zaměřena na pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku (movitých věcí a jejich souborů) a dlouhodobého nehmotného majetku sportovních

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 7. 2021 v 9:00 hod. do 31. 8. 2021 v 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace (spolek/pobočný spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) dle bodu 2.3 jehož žádost do „Výzvy“ je navázána na jím předloženou Koncepci do Výzvy k předkládání Koncepcí rozvoje jednotlivých druhů sportů pro zdravotně postižené sportovce (č.j.: NSA-0098/2021/D/4). V případě, že nebude gestorství žadateli přiděleno, nebude oprávněným žadatelem do této „Výzvy“.
 • Sportovní organizace (spolek/pobočný spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) dle bodu 2.4 a 2.5 Výzvy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení DM, tj. dlouhodobého hmotného movitého majetku (movitých věcí a jejich souborů) a dlouhodobého nehmotného majetku sportovní organizací určeného pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží výhradně v oblasti parasportu: 
  • a) hmotné movité věci a jejich soubory, které slouží ke sportovnímu výkonu parasportovců (např. sportovní a speciální vozíky, speciální kola, sportovní pistole, oštěpy apod.),
  • b) hmotné movité věci a jejich soubory sloužící ke sportovní přípravě parasportovců (např. posilovací stroje, trenažéry apod.),
  • c) hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k regeneraci a zdravotnímu zabezpečení sportovců (včetně zdravotnických přístrojů),
  • d) sportovní mobilní zařízení do hal, tělocvičen a ostatních sportovišť mající charakter samostatného movitého majetku (např. mobilní sportovní povrchy, mantinely, bloky, doskočiště, dráhy apod.),
  • e) hmotné movité věci – motorizovaná zařízení např. dodávky, mikrobusy, nákladní vozidla; úprava vozidel pro přepravu zdravotně postižených osob.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy (prostředků státního rozpočtu) je: 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu žádost jsou stanovené následovně: 
  • a) HM dle bodu 3.1. a) až d) v souhrnné výši max. 700 000 Kč.
  • b) HM dle bodu 3.1. e) v souhrnné max. výši max. 800 000 Kč.
 • Zdroji financování akcí v rámci Výzvy jsou:
 • a) státní rozpočet až do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů,
 • b) vlastní zdroje žadatele nejméně ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Termín ukončení realizace akce: 31. 12. 2021.
 • Způsobilé výdaje jsou pouze ty výdaje, které vznikly po podání žádosti o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

organizací určeného pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží výhradně v oblasti parasportu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru