Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 8/2020 – Provoz a údržba 2021

Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 23. 12. 2020 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Spolek,  pobočný spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností, nadace a nadační fond.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora sportovních organizací – provozovatelů sportovních zařízení, a to prostřednictvím podpory provozování a udržování sportovních zařízení, včetně podpory udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem sportovního zařízení.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace Výzvy je 400 000 000 Kč.
  • Dotace je poskytnuta na základě žádosti ve výši vypočtené dle čl. 10., resp. upravené dle bodu 12.3.
  • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.
  • Dotace může činit max. 50 % celkových nákladů souvisejících s provozem sportovního zařízení.
  • Maximální výše dotace na jedno sportovní zařízení je stanovena na 10 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je stanovena na 20 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Příjemce dotace je povinen příslušnou dokumentaci uchovat po dobu 10 let ode dne vydání Rozhodnutí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru