Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní sportovní agentura – Výzva 9/2021 – Významné sportovní akce 2021 2. kolo

canoeists-422773__340
Share Button

Účelem Výzvy je vytvoření podmínek a podpora pořádání a propagace významných sportovních akcí s ohledem na motivaci k rozvoji pohybových aktivit, zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky, a zároveň propagace České republiky včetně jejích jednotlivých regionů. Účelem Výzvy je dále rozvíjet pořadatelství významných sportovních akcí, a to napříč všemi regiony České republiky, zejména v případech, kdy jsou regiony s určitou významnou sportovní akcí trvale spojeny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 08. 2021 do 23:59 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 1.5., která má některou z následujících právních forem:
  • a) spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • b) pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora na uspořádání Významné sportovní akce mimořádné důležitosti s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 50 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových nákladů VSA uvedených v žádosti.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • Předmětem podpory jsou pouze VSA, jejichž celkové náklady činí alespoň 1 000 000 Kč.
 • Předmětem podpory jsou VSA konané v roce 2021 s termínem konání od 1. 8. 2021. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech může být podpora poskytnuta na zajištění financování VSA konaných i v letech následujících, tedy na úhradu nákladů spojených s přípravu dané VSA; poskytovatel odůvodnění posoudí v rámci hodnocení přijatelnosti a nebudou-li shledáno jako důvodné, vyhrazuje si právo nezařadit takovou žádost do věcného hodnocení.
 • Předmětem podpory jsou pouze VSA určené pro věkové kategorie od 12 let výše.
 • Oprávněným žadatelem tedy nejsou např. obchodní společnosti (s.r.o., a.s.), příspěvkové organizace obcí a krajů, obecně prospěšné společnosti, nadace a další výše neuvedené osoby mající jinou právní formu než spolek, pobočný spolek či ústav.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>