Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzvu 3/2022 Podpora národního olympijského výboru k zajištění účasti na ZOH 2022

Dotace na zajištění přípravy a účasti sportovních reprezentantů České republiky na ZOH 2022 v rozsahu vyplývajícího z poslání národního olympijského výboru ve vztahu k ZOH 2022.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 01. 2022 od 12:00 hod. do 28. 02. 2022 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je národní olympijský výbor, při splnění všech podmínek této Výzvy, a to: 
  • 1. žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • 2. žadatel je zapsán v Rejstříku sportu,
  • 3. žadatel je bezúhonnou osobou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora činnosti na zajištění přípravy a účasti sportovních reprezentantů České republiky na ZOH 2022 v rozsahu vyplývajícího z poslání národního olympijského výboru ve vztahu k ZOH 2022.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 62 700 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • Každá sportovní organizace splňující podmínky oprávněného žadatele může v rámci této Výzvy předložit pouze jednu žádost. Do doby uplynutí lhůty pro podání žádostí dle bodu 6.3. však lze již podanou žádost vzít zpět a podat ji znovu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru